Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tachty č. 9/2024 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce