Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok Obce Tachty z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Tajti község ingatlan eladási szándékának nyilvánosságra hozatala

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok Obce Tachty z dôvodu hodného osobitného zreteľa

         Obec Tachty v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľa.

Nehnuteľnosťami sú:

  • pozemok parc. registra C-KN č. 175  (144/4)  o výmere 83 m2  a 186 m2, k.ú.    Tachty  

              Predajná cena pozemku v 1,00 €/m2 t. j. celkovo   269,00 €

     b)   pozemok parc. registra  C – KN  č. 176 ( 144/5)o výmere 130 m2, k.ú. Tachty

             Predajná cena pozemku 1,00  €/m2 t. j. celkovo   130,00  €

(ďalej aj len ako „nehnuteľnosti“).

Žiadateľ:

Meno a priezvisko:     Kristína Csonková  

Trvale bytom:   Tachty č. 207

do výlučného vlastníctva

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

      Predmetné  pozemky sa nachádzajú v k.ú. Tachty.

      Novovytvorená parcela  č. 144/4  vytvorená geometrickým plánom č. 2/2023 vypracovaná  Petrom Kováčom,  geodetom , so sídlom:  Adyho č. 32, 980 01 Lučenec slúži ako zastavaná plocha pod rodinným domom súp.č. 207, ďalšia parcela novovytvorená č. 144/5 slúži ako zastavaná plocha – dvor ku rodinnému domu súp.č. 207, ktorá je využívaná žiadateľom  cca 50 rokov.

           Z uvedených dôvodov je  žiadateľ oprávnený o predmetné  pozemky žiadať s dôvodom hodným osobitného zreteľa“.

Zámer predať nehnuteľnosti obce Tachty je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Tachty dňa:     25.5.2023

-na webovej stránke obce Tachty dňa:

- z úradnej tabule obce Tachty zvesený dňa:  25.5.2023

- z webovej stránky obce Tachty stiahnutý dňa: 

 

                                                                                                Róbert    B á š t i

                                                                                                Starosta

Tajti község ingatlan  eladási szándékának nyilvánosságra hozatala  

Tajti önkormányzata a 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a) pont és 9a. § bek. 8 betű törvény e) pontja szerint. 138/1991. az önkormányzatok vagyonáról szóló módosításával a pályázó vagyona iránti méltó kiemelt figyelmet érdemlő ingatlanértékesítési szándékát ezúton teszi közzé.

Ingatlan :

  • foldterulet nyilvántartása C-KN sz. 175 (144/4) 83 m2 és 186 m2 alapterületu szátnófold   

            A telek eladási ára 1,00 €/m2, azaz összesen 269,00 €

 

      b) foldterulet nyilvántartása C – KN sz. 176 (144/5) 130 m2 alapterületu szántofold 

             A telek eladási ára 1,00 €/m2, azaz összesen 130,00 €

(a továbbiakban: ingatlan ).

Pályázó:

Név és vezetéknév: Kristína Csonková  

Állandóan lakásonként: Tachty sz. 207

kizárólagos tulajdonba

Különös megfontolás indokolása:

szóban forgó telkek Tajti kataszterében találhatóak

Újonnan létrehozott parcella 144/4 számú geometriai tervvel készített. Peter Kováč földmérő által készített 2/2023. székhely: Adyho sz. 32, 980 01 Lučenec beépített területként szolgál a családi ház alatt, a 1. sz . 207. sz. 144/5 beépített területként szolgál - a családi ház udvara, sz . 207, amelyet a kérelmező mintegy 50 éve használ.

A kérelmező a felsorolt okok miatt kiemelt figyelmet érdemlő okkal jogosult a szóban forgó földterületet igényelni."

A Tajti községben lévő ingatlan eladási szándékot közzétesszük:

- Tajti község hivatalos testületén: 2023.05.25

- Tajti önkormányzatának honlapján:

- Tajtiközség hivatalos testületétől, feladva: 2023.05.25.

- letöltve Tajti község honlapjáról:

                                                                                               Bášti Róbert

                                                                                               Tajti község polgármestere

Dátum vloženia: 25. 5. 2023 13:10
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2023 13:11
Autor: Správce Webu

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sviatok a výročie

Meniny má Sidónia, Sidón

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký jún, taký december.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:46