Obsah

Oznámenie

Typ: ostatné
Értesítés

 

 

Július     M o l n á r

starosta obce Tachty

                                                                      V  Tachtách dňa 2.12.2019

 

 

Pozvánka

 

 

V zmysle zákona č.369/1990 Zb.    z v o l á v a m     zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

Program:

 

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh Všeobecne záväzných nariadení Obce Tachty na rok 2020

5. Návrh rozpočtu  Obce Tachty na roky 2020-2022

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

7. Diskusia –aktuálne otázky

8. Záver

 

 

S pozdravom

                                                                       Július    M o l n á r      v.r.

Starosta obce Tachty

 

 

 

 


Vytvorené: 5. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2019 14:03
Autor: Správce Webu