Obsah

Oznámenie

Typ: ostatné
Értesítés

Július     M o l n á r

starosta obce Tachty

                                                                      V  Tachtách dňa 24.7.2020

 

 

Pozvánka

 

 

V zmysle § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

    z v o l á v a m   

 za  dodržanie prísnych opatrení   podľa   Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č OLP/3354/2020  zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 7. augusta 2020 (piatok) o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

Program:

 

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa o hospodárení obce za 2. Q 2020

4. Prerokovanie žiadosti – Botošová Diana

5. Usporiadanie „Medveš kupa 2020“

6. Správa o činnosti samosprávy Obce Tachty - starosta

7. Diskusia –aktuálne otázky

8. Záver

 

 

S pozdravom

                                                                       Július    M o l n á r     

Starosta obce Tachty


Vytvorené: 27. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2020 13:06
Autor: Správce Webu