Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
slabý dážď 22 °C 12 °C
streda 31. 5. jasná obloha 23/11 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 24/11 °C
piatok 2. 6. slabý dážď 24/13 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:23
TÝŽDEŇ:132
CELKOM:148402

Obsah

Obec Tachty-video

https://vimeo.com/308581562

 

 

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

Pozvánka

Meghívó celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Tachty

Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Tachty celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Verejné osvetlenie

Máme na predaj svietidlá s držiakom, typ 484 01 36 1x36W. Sú určené na osvetlenie ciest, ulíc, verejných priestranstiev. Svietidlá sú vo veľmi dobrom stave. Cena za ks je 20€ s DPH. Informovať sa môžete na tel. číslach 0905 412 647, 0918 531 720
celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Marek Bédi

Oznam

Értesítís celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OR PZ v RS

OZNAM-ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejná vyhláška celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

OZNÁMENIE celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12.2.2020 od 7:30 do 14:45
13.2.2020 od 7:30 do 14:55 celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Oznamujeme občanom, že v pondelok 23.12. a v piatok 27.12.2019 bude obecný úrad zatvorený.
Értesítjük a lakosságot,hogy december 23-án, hétfőn és december 27-én pénteken a községi hivatal zárva lesz. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Zákon z 10 mája 2019, platný od 3.6.2019 a účinný o 1.8.2019 upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi; povinnosti a oprávnenia osôb; opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov; informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov; pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí; zodpovednosť za porušenie povinností.
Vlastník alebo správca pozemku sú podľa § 3 ods. 2 povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch20) a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom (§ 6 ods. 1).

Podľa užívania pôdnych blokov LPIS (zdroj: https://gsaa.mpsr.sk/2019/) je užívateľom pozemkov s výskytom inváznych nepôvodných druhov rastlín na pôdnom bloku č. 4701/1 (lokalita Bašta), č. 4704/1 Agro Tomašová a. s., kde sa vyskytujú plochy glejovky americkej a pohánkovca. Lokalita glejovky americkej pri ceste je na pozemku EKN 1524/2 vo vlastníctve obce. V prípade pajaseňa žliazkatého pravdepodobne ide o pozemky vo vlastníctve miestneho urbariátu.

Nie je vylúčený výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín aj v iných lokalitách, nakoľko sa semenami ľahko šíria do okolia. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Harminc éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet

Kétnapos, Csíz fürdőben megtartott szakmai konferenciával ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet igazgatósága. A tájvédelmi körzetet a Kulturális Minisztérium hozta létre 1989. október 10-én.

A konferenciát a Cseres-hegység legszebb fája című verseny kiértékelése zárta. Ennek győztese a Tajti községben található fehér fűzfa lett, a romhányi hársfa és détéri nyári tölgyfa előtt. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň dôchodcov- Idősek napja

11.10.2019 celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

ROZHODNUTIE

Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj hnuteľného majetku Obce Tachty – zverejnenie zámeru predaja

Obec Tachty so sídlom Tachty č. 152, 980 34 Nová Bašta , IČO 00649732, zastúpená starostom Júliusom Molnárom, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásad o nakladaní s majetkom obce a na základe Uznesenia č. II/2019 bod A/1 zo dňa 24.5.2019 zverejňuje svoj zámer predať nadbytočný hnuteľný majetok.
Predmet predaja: osobné motorové vozidlo
Typ vozidla: Škoda Octavia 1U EVČ: RS 250 AO
Farba: šedá metalíza
Výr.číslo podvozku /VIN/: TMBDX41U242839776
Rok výroby: 2003
Počet najazdených km: 351 500
Predajná cena : 1 500,00 €

Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 17.6.2019 do 16.00 hod. na Obecný úrad Tachty v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na odkúpenie osobného motorového vozidla – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 18.06.2016 o 14.00 hod. v kancelárii starostu obce Tachty. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Tachty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie informácie ohľadom ponuky a osobnej obhliadky poskytne záujemcom informácie osobne v kancelárii obecného úradu starosta obce.

V Tachtách, dňa 27.5.2019

Dátum zverejnenia: 29.05.2019
Dátum zvesenia:
Miesto zverejnenia: webová stránka obce: obectachty.eu
celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň Zeme- A Föld napja 2019

Deň Zeme- A Föld napja 2019 celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výpočet miery triedenia 2018

Výpočet miery triedenia 2018 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Štandardy

Štandardy celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Július M o l n á r
starosta obce Tachty
V Tachtách dňa 21.2.2019


Pozvánka


V zmysle zákona č.369/1990 Zb. z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.marca 2019 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu


Program:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o hospodárení obce Tachty za rok 2018
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
5. Správa starostu obce
6. Diskusia –aktuálne otázky
7. Záver


S pozdravom
Július M o l n á r v.r.
Starosta obce Tachty

celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Prezentačná fotokniha s DVD/ Bemutató fotókönyv DVD-vel

Egyedi fotókönyv Tajti község természeti szépségeiről, a falu nevezetességeiről. Megvásárolható a községi hivatalban. Ára 30€ celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Adventi délután 2018.12.21.

Adventi délután

2018.12.21. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná