Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Aktuálne počasie

dnes, streda 25. 11. 2020
jasná obloha 5 °C -2 °C
štvrtok 26. 11. jasná obloha 5/-2 °C
piatok 27. 11. polojasno 3/-2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 11
TÝŽDEŇ: 157
CELKOM: 70120

Obsah

Obec Tachty-video

https://vimeo.com/308581562

 

 

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Tachty

Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Tachty celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Verejné osvetlenie

Máme na predaj svietidlá s držiakom, typ 484 01 36 1x36W. Sú určené na osvetlenie ciest, ulíc, verejných priestranstiev. Svietidlá sú vo veľmi dobrom stave. Cena za ks je 20€ s DPH. Informovať sa môžete na tel. číslach 0905 412 647, 0918 531 720
celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Marek Bédi

Oznam

Értesítís celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OR PZ v RS

OZNAM-ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejná vyhláška celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

OZNÁMENIE celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12.2.2020 od 7:30 do 14:45
13.2.2020 od 7:30 do 14:55 celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Oznamujeme občanom, že v pondelok 23.12. a v piatok 27.12.2019 bude obecný úrad zatvorený.
Értesítjük a lakosságot,hogy december 23-án, hétfőn és december 27-én pénteken a községi hivatal zárva lesz. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Zákon z 10 mája 2019, platný od 3.6.2019 a účinný o 1.8.2019 upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi; povinnosti a oprávnenia osôb; opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov; informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov; pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí; zodpovednosť za porušenie povinností.
Vlastník alebo správca pozemku sú podľa § 3 ods. 2 povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch20) a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom (§ 6 ods. 1).

Podľa užívania pôdnych blokov LPIS (zdroj: https://gsaa.mpsr.sk/2019/) je užívateľom pozemkov s výskytom inváznych nepôvodných druhov rastlín na pôdnom bloku č. 4701/1 (lokalita Bašta), č. 4704/1 Agro Tomašová a. s., kde sa vyskytujú plochy glejovky americkej a pohánkovca. Lokalita glejovky americkej pri ceste je na pozemku EKN 1524/2 vo vlastníctve obce. V prípade pajaseňa žliazkatého pravdepodobne ide o pozemky vo vlastníctve miestneho urbariátu.

Nie je vylúčený výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín aj v iných lokalitách, nakoľko sa semenami ľahko šíria do okolia. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Harminc éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet

Kétnapos, Csíz fürdőben megtartott szakmai konferenciával ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet igazgatósága. A tájvédelmi körzetet a Kulturális Minisztérium hozta létre 1989. október 10-én.

A konferenciát a Cseres-hegység legszebb fája című verseny kiértékelése zárta. Ennek győztese a Tajti községben található fehér fűzfa lett, a romhányi hársfa és détéri nyári tölgyfa előtt. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň dôchodcov- Idősek napja

11.10.2019 celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

ROZHODNUTIE

Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj hnuteľného majetku Obce Tachty – zverejnenie zámeru predaja

Obec Tachty so sídlom Tachty č. 152, 980 34 Nová Bašta , IČO 00649732, zastúpená starostom Júliusom Molnárom, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásad o nakladaní s majetkom obce a na základe Uznesenia č. II/2019 bod A/1 zo dňa 24.5.2019 zverejňuje svoj zámer predať nadbytočný hnuteľný majetok.
Predmet predaja: osobné motorové vozidlo
Typ vozidla: Škoda Octavia 1U EVČ: RS 250 AO
Farba: šedá metalíza
Výr.číslo podvozku /VIN/: TMBDX41U242839776
Rok výroby: 2003
Počet najazdených km: 351 500
Predajná cena : 1 500,00 €

Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 17.6.2019 do 16.00 hod. na Obecný úrad Tachty v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na odkúpenie osobného motorového vozidla – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 18.06.2016 o 14.00 hod. v kancelárii starostu obce Tachty. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Tachty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie informácie ohľadom ponuky a osobnej obhliadky poskytne záujemcom informácie osobne v kancelárii obecného úradu starosta obce.

V Tachtách, dňa 27.5.2019

Dátum zverejnenia: 29.05.2019
Dátum zvesenia:
Miesto zverejnenia: webová stránka obce: obectachty.eu
celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň Zeme- A Föld napja 2019

Deň Zeme- A Föld napja 2019 celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výpočet miery triedenia 2018

Výpočet miery triedenia 2018 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Štandardy

Štandardy celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Július M o l n á r
starosta obce Tachty
V Tachtách dňa 21.2.2019


Pozvánka


V zmysle zákona č.369/1990 Zb. z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.marca 2019 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu


Program:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o hospodárení obce Tachty za rok 2018
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
5. Správa starostu obce
6. Diskusia –aktuálne otázky
7. Záver


S pozdravom
Július M o l n á r v.r.
Starosta obce Tachty

celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Prezentačná fotokniha s DVD/ Bemutató fotókönyv DVD-vel

Egyedi fotókönyv Tajti község természeti szépségeiről, a falu nevezetességeiről. Megvásárolható a községi hivatalban. Ára 30€ celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Adventi délután 2018.12.21.

Adventi délután

2018.12.21. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Július M o l n á r
starosta obce Tachty
V Tachtách dňa 26.11.2018

Pozvánka


V zmysle zákona č.369/1990 Zb. z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu


Program:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Vymenovanie zástupcu starostu
8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
9. Určenie platu starostu
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
11. Diskusia –aktuálne otázky
12. Záver


S pozdravom
Július M o l n á r v.r.
Starosta obce Tachty
celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná