Tachty - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 74

Pozvánka

Dátum: 1. 7. 2022

Meghyvó

Pozvánka

Dátum: 8. 4. 2022

Meghívó

Pozvánka

Dátum: 24. 2. 2022

Meghívó

Výberové konaie

Dátum: 10. 1. 2022

Pályázati kiírás

Pozvánka

Dátum: 29. 11. 2021

Meghívó

Oznámenie

Dátum: 8. 11. 2021

Oznamujeme Vám, že pracovisko ÚPSVR Gemerský Jablonec, bude poskytovať od dňa 9.11.2021 obmedzené služby pre svojich klientov.
- Občan, ktorý je k nám objednaný v mesiaci november - od 09.11.2021 do 30.11.2021, sa

Pozvánka

Dátum: 23. 9. 2021

Meghívó

Pozvánka

Dátum: 14. 6. 2021

Meghívó

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Dátum: 11. 5. 2021

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Pozvánka

Dátum: 22. 3. 2021

Meghívó

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-pitná

Dátum: 24. 2. 2021

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-pitná

Pozvánka

Dátum: 1. 12. 2020

Meghívó

Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Tachty

Dátum: 30. 10. 2020

Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Tachty

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-NÁSTUP NÁHRADNÍKA

Dátum: 25. 9. 2020

Értesítés

Oznámenie

Dátum: 17. 9. 2020

Értesítés

Oznámenie

Dátum: 27. 7. 2020

Értesítés

OZNÁMENIE

Dátum: 7. 5. 2020

ÉRTESÍTÉS

#

Verejné osvetlenie

Dátum: 4. 5. 2020

Máme na predaj svietidlá s držiakom, typ 484 01 36 1x36W. Sú určené na osvetlenie ciest, ulíc, verejných priestranstiev. Svietidlá sú vo veľmi dobrom stave. Cena za ks je 20€ s DPH. Informovať sa môžete na tel. číslach 0905 412 647, 0918 531 720

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 7. 4. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Oznam

Dátum: 16. 3. 2020

Értesítís

OR PZ v RS

Dátum: 10. 3. 2020

OZNAM-ÉRTESÍTÉS

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dátum: 10. 3. 2020

Verejná vyhláška

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 10. 3. 2020

OZNÁMENIE

ROZHODNUTIE

Dátum: 24. 1. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 15. 1. 2020

12.2.2020 od 7:30 do 14:45
13.2.2020 od 7:30 do 14:55

Oznámenie/Értesítés

Dátum: 20. 12. 2019

Oznamujeme občanom, že v pondelok 23.12. a v piatok 27.12.2019 bude obecný úrad zatvorený.
Értesítjük a lakosságot,hogy december 23-án, hétfőn és december 27-én pénteken a községi hivatal zárva lesz.

Oznámenie

Dátum: 5. 12. 2019

Értesítés

Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Dátum: 5. 11. 2019

Zákon z 10 mája 2019, platný od 3.6.2019 a účinný o 1.8.2019 upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi; povinnosti a oprávnenia osôb; opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov; informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov; pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí; zodpovednosť za porušenie povinností.
Vlastník alebo správca pozemku sú podľa § 3 ods. 2 povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch20) a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom (§ 6 ods. 1).

Podľa užívania pôdnych blokov LPIS (zdroj: https://gsaa.mpsr.sk/2019/) je užívateľom pozemkov s výskytom inváznych nepôvodných druhov rastlín na pôdnom bloku č. 4701/1 (lokalita Bašta), č. 4704/1 Agro Tomašová a. s., kde sa vyskytujú plochy glejovky americkej a pohánkovca. Lokalita glejovky americkej pri ceste je na pozemku EKN 1524/2 vo vlastníctve obce. V prípade pajaseňa žliazkatého pravdepodobne ide o pozemky vo vlastníctve miestneho urbariátu.

Nie je vylúčený výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín aj v iných lokalitách, nakoľko sa semenami ľahko šíria do okolia.

Oznámenie

Dátum: 25. 10. 2019

Értesítés

Harminc éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet

Dátum: 15. 10. 2019

Kétnapos, Csíz fürdőben megtartott szakmai konferenciával ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet igazgatósága. A tájvédelmi körzetet a Kulturális Minisztérium hozta létre 1989. október 10-én.

A konferenciát a Cseres-hegység legszebb fája című verseny kiértékelése zárta. Ennek győztese a Tajti községben található fehér fűzfa lett, a romhányi hársfa és détéri nyári tölgyfa előtt.

Zobrazené 1-30 z 74