Tachty - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

O škole

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tachtách bola založená v roku 1960.
V dnešnej dobe Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tachty je škola I. stupňa v jednej budove s materskou školou patriaca pod Obec Tachty. Navštevujú ju žiaci a deti z obce a okolitých obcí, ako Studená a Večelkov. Poskytujeme predprimárne a primárne vzdelanie deťom od 3 rokov. Počet detí v ZŠ je 27, v MŠ 14.  Výchovno-vyučovací proces v ZŠ prebieha v 3 učebniach. V 1. učebni sa učia žiaci I. a IV. ročníka, v 2. učebni žiaci II. a III. ročníka, 3. učebňa je počítačová učebňa. Učebne po vyučovaní slúžia ako školský klub v 2 oddeleniach. V ľavej časti budovy je umiestnená MŠ. Pre svoju činnosť má k dispozícií
2 učebne, šatník, sklad a chodbu. Má aj vlastné sociálne zariadenia. ZŠ s MŠ sú prepojené chodbou. V pravej časti budovy je kuchyňa a školská jedáleň, ktorú využíva aj MŠ. Okolo budovy je veľký, upravený spoločný dvor so zeleňou, ktorý pravidelne okrašľujeme.
        Škola ponúka predovšetkým výchovne vyvážené prostredie, v ktorom žiak je pre učiteľa partnerom. Učíme detí, aby sa nebáli vysloviť svoj názor. Učíme ich tvrdej práci, ale i vedieť sa kultúrne a slušne správať na verejnosti. Snažíme sa, aby sebavedomie žiakov bolo zdravé.


Pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Beáta Bástiová – riaditeľka školy, triedna učiteľka
                                                    Mgr. Anna Jakubová – triedna učiteľka
                                                    Alžbeta Šoóšová Bástiová – vychovávateľka
                                                    Katarína Vargová – vychovávateľka

                                                    Monika Bástiová

                                                    Eva Földiová – učiteľka MŠ
                                                    Beatrix Pál – učiteľka MŠ

 

Kontakt:      telefon:   047/5689110          
                       e-mail:    tajtiiskola@post.sk