Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 500,00 EUR

Adriana Górászová

Obec Tachty

05.04.2019

Mandátna zmluva

MZ2019002

1 000,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Tachty

26.03.2019

Zmluva o výkone stavebného dozoru

01/2019

729,61 EUR

Game, s.r.o.

Obec Tachty

20.02.2019

Dodatok č. 1

072BB130044

0,00 EUR

Podohospodárska platobná agentúra

Obec Tachty

04.01.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-13-12-2018-SK

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tachty

30.11.2018

Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere

4001/18/040

78 651,42 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Tachty

30.11.2018

Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa

4001/18/040-ZZ-01

78 651,42 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Tachty

06.11.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

18/31/52A/328

300,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

05.10.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

18/31/052/275

361,50 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

16.08.2018

Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 96/2018

Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 96/

27 000,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Obec Tachty

03.07.2018

Zmluva o vykonaní auditu

2

912,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Tachty

19.06.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

25052018

0,00 EUR

REMEK, s.r.o.

Obec Tachty

19.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Tachty

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072BB130044

78 651,42 EUR

Podohospodárska platobná agentúra

Obec Tachty

29.05.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

436,00 EUR

Angéla Ballová-GLOBAL

Obec Tachty

06.03.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 000,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

4/12

435,00 EUR

Molnár Ján

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

3/12

435,00 EUR

Štefan Botoš

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

2/12

435,00 EUR

Barnabás Csonka

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

1/12

435,00 EUR

František Botoš

Obec Tachty

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP_-IMRK3-2017-001643

5 040,27 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Tachty

31.10.2017

Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART"- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce- o

17/31/054/430

83,84 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

09.10.2017

Zmluva o pripojení zaradenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

ZZ-410005212144

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

Obec Tachty

05.10.2017

Dodatok k zmluve o dielo č. 241115-MST-11-1

Dodatok k zmluve o dielo č. 241115-MST-11-1

0,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Tachty

04.10.2017

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

17/31/052/464

3 731,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: