Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

25052018

0,00 EUR

REMEK, s.r.o.

Obec Tachty

19.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Tachty

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072BB130044

78 651,42 EUR

Podohospodárska platobná agentúra

Obec Tachty

29.05.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

436,00 EUR

Angéla Ballová-GLOBAL

Obec Tachty

06.03.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 000,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

4/12

435,00 EUR

Molnár Ján

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

3/12

435,00 EUR

Štefan Botoš

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

2/12

435,00 EUR

Barnabás Csonka

Obec Tachty

01.12.2017

Pracovná zmluva

1/12

435,00 EUR

František Botoš

Obec Tachty

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP_-IMRK3-2017-001643

5 040,27 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Tachty

31.10.2017

Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART"- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce- o

17/31/054/430

83,84 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

09.10.2017

Zmluva o pripojení zaradenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

ZZ-410005212144

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

Obec Tachty

05.10.2017

Dodatok k zmluve o dielo č. 241115-MST-11-1

Dodatok k zmluve o dielo č. 241115-MST-11-1

0,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Tachty

04.10.2017

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

17/31/052/464

3 731,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

29.09.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

1/91 2017

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Tachty

30.08.2017

Modernizácia MŠ a ZŠ v Tachtách

122883 08U02

289 016,62 EUR

Environmentálny fond

Obec Tachty

08.08.2017

Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 4210018

Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 421

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Tachty

08.08.2017

Rozhodcovská zmluva

Rozhodcovská zmluva

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Tachty

07.08.2017

Szerződés/Zmluva

1

800,00 EUR

Havasi György

Obec Tachty

27.07.2017

Zmluva o výkone stavebného dozoru

03/2017

1 831,58 EUR

Game, s.r.o.

Obec Tachty

20.07.2017

Zmluva o vykonaní auditu

Dodatok zmluvy č, 1 z 1.9.2015

840,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Tachty

12.07.2017

DODATOK č. 3

1012/2015/PS

152 631,60 EUR

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Obec Tachty

23.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

2000/357

564,00 EUR

Obec Tachty

REMEK, s.r.o.

20.02.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1012/2015/PS

DODATOK č. 2

266 117,35 EUR

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Obec Tachty

18.01.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

24,00 EUR

Zita Kisbenedeková BTS a TPO

Obec Tachty

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: