Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2019

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

0,00 EUR

Nikoleta Oláhová

Obec Tachty

15.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

140315 08U02

26 450,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Tachty

08.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106628046

0,00 EUR

SPP

Obec Tachty

25.09.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8001360819

0,00 EUR

SPP

Obec Tachty

25.09.2019

DODATOK K ZMLUVE O DIELO

2

0,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Tachty

20.09.2019

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva

0,00 EUR

Tímea Molnárová

Obec Tachty

02.09.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8001360819

216,36 EUR

SPP

Obec Tachty

13.08.2019

Leasingová zmluva

LZF/19/52822

18 400,00 EUR

ČSOB Leasing, a.s.

Obec Tachty

13.08.2019

Dodatok č. 4 K Zmluve o dielo

DODATOK č.4

27 848,70 EUR

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Obec Tachty

21.06.2019

Zmluva o dielo

21062019

27 000,00 EUR

DAVSTAV Dušan Lizák

Obec Tachty

18.06.2019

Zmluva o dielo

14062019

19 999,72 EUR

DAVSTAV Dušan Lizák

Obec Tachty

18.06.2019

Cenník služieb

319/20/2000

0,00 EUR

MEPOS, s.r.o.

Obec Tachty

06.06.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatr

19/31/054/188

93,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

45,00 EUR

Zita Kisbenedeková BTS a TPO

Obec Tachty

25.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 500,00 EUR

Adriana Górászová

Obec Tachty

05.04.2019

Mandátna zmluva

MZ2019002

1 000,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Tachty

26.03.2019

Zmluva o výkone stavebného dozoru

01/2019

729,61 EUR

Game, s.r.o.

Obec Tachty

20.02.2019

Dodatok č. 1

072BB130044

0,00 EUR

Podohospodárska platobná agentúra

Obec Tachty

04.01.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-13-12-2018-SK

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tachty

30.11.2018

Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere

4001/18/040

78 651,42 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Tachty

30.11.2018

Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa

4001/18/040-ZZ-01

78 651,42 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Tachty

06.11.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

18/31/52A/328

300,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

05.10.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

18/31/052/275

361,50 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

16.08.2018

Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 96/2018

Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 96/

27 000,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Obec Tachty

03.07.2018

Zmluva o vykonaní auditu

2

912,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Tachty

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: