Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2022

Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

01

0,00 EUR

Obec Gemerský Jablonec

Obec Tachty

16.02.2022

Zmluva o technickej pomoci

Zmluva o technickej pomoci

1 500,00 EUR

Project PRO,spo.s.r.o.

Obec Tachty

04.02.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

581

0,00 EUR

Jozef Pál

Obec Tachty

27.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2022/02

68 308,52 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Obec Tachty

01.01.2022

Dodatok č. 1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Dodatok č. 1

120,00 EUR

Štastné labky

Obec Tachty

02.07.2021

Zmluva o vykonaní auditu

2

1 080,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Tachty

28.05.2021

DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formo menších obecných služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo form

21/31/054/38

85,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

01.04.2021

Zmluva o pripojení

100372

0,00 EUR

W-NET, s.r.o.

Obec Tachty

15.03.2021

Dodatok č. 1

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Obec Tachty

08.03.2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

František Molnár

Obec Tachty

29.01.2021

Dohoda o rozdelení nákladov vzniknutých spoločnou likvidáciou odpadu pri testovaní na COVID 19

DOHODA

0,00 EUR

Obec Stará Bašta

Obec Tachty

16.12.2020

DOHODA

20/31/010/67

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Obec Tachty

01.12.2020

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Z-D-2020-001717-00

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Tachty

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Obec Tachty

26.11.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci programu ochrany prírody

ŠOP SR-Z/217/2020/POP-17

3 420,00 EUR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Obec Tachty

13.11.2020

Dodávateľsko-odberateľská zmluva

01/2020

3 552,00 EUR

Attila Bencsik- BENSTAV

Obec Tachty

12.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

2020/128/1635

11 106,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Obec Tachty

17.08.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

1/2020

25,00 EUR

OZ Štastné labky

Obec Tachty

05.05.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

2750/2020

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Tachty

08.04.2020

Zmluva o dielo

02/20

24 679,38 EUR

DOM-PLAST, s.r.o.

Obec Tachty

12.02.2020

Zmluva o nájme plochy na umiestnenie technologických zariadení

1/2020

360,00 EUR

W-NET, s.r.o.

Obec Tachty

06.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

01/2020

100,00 EUR

Ing. Martin Magis-TECHPROJEKT

Obec Tachty

09.01.2020

DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19/31/012/76

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Tachty

30.12.2019

Zmluva o dielo

2/19/142

2 100,00 EUR

GAS-KO, s.r.o.

Obec Tachty

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: