Obsah

od 17.05.2023 vykonáva potrebné úkony v dome smútku a pri pohrebe:

Alžbeta Pálová

Tachty č. 109

tel: +421 907 033 214